Stichting “Kom op voor een duurzame wijk” is in juni 2007 formeel opgericht (statuten van de stichting).  De Stichting wil op lokaal niveau (denk mondiaal, handel lokaal) op een professionele wijze bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een wereldwijd proces, waarin ecologische, sociale en economische ontwikkelingen (planet, people, prosperity) uiteindelijk met elkaar in evenwicht moeten zijn.

We willen mensen en organisaties motiveren en inspireren tot een duurzame levensstijl. Behalve voor de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier willen we met onze missie en doelstellingen ook een rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van Arnhem als geheel. 

Jaarplan 2014

Jaarplan 2013
Evaluatie Jaarplan 2012

 

Bestuur

De Stichting heeft een driekoppig bestuur:
Voorzitter: Jan Schreur
Secretaris: Nicole Klein Middelink
Penningmeester: Judit Loonen

Vrijwilligers
De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Zowel voor het organiseren van activiteiten als het uitvoeren van praktische klussen. Wil je ook actief worden als vrijwilliger, neem dan contact op met onze secretaris.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Indien nodig, krijgen vrijwilligers onkostenvergoeding op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Als dank voor hun inzet, gaan de vrijwilligers eens per jaar samen eten op kosten van de stichting.

Donateurs
Wilt u de activiteiten van de stichting financieel ondersteunen, dan kunt u donateur van onze stichting te worden. Dit schept verder geen verplichtingen. Wij houden u dan op gezette tijden op de hoogte van onze activiteiten, bij voorkeur per e-mail. U kunt zich als donateur aanmelden bij de secretaris van de Stichting Kom op voor een duurzame wijk.

Stichting Kom op voor een duurzame wijk heeft een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling, zie www.anbi.nl). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belastingen. Het fiscaalnummer van de stichting is: 818000041.