2006-11-18-burgemeester-pauline-krikke-prijswinnaar-jan-schreur1De Stichting “Kom op voor een duurzame wijk” heeft in 2006 een weddenschap met de gemeente Arnhem afgesloten, waar werd afgesproken dat 24% meer glas en 10% meer oud papier zou worden ingezameld. Daarvoor werd een intentieverklaring gesloten tussen de Stichting en de gemeente Arnhem. De Stichting heeft deze weddenschap glansrijk gewonnen. Uiteindelijk werd 31,4% meer oud papier ingezam2006-11-18-de-hoofdprijs-van-de-verloting-de-fiets1eld, en 12,1% meer glas. De Stichting verdiende hiermee een bedrag van €8900, dit geld moet aan duurzame projecten in de wijk worden besteed.

 

De uitslag van de weddenschap werd op 18 november 2006 bekend gemaakt. De wijkbewoners konden meedoen met een verloting door een intentieverklaring te tekenen, waarin zij beloofden om al hun papier en glas voortaan te scheiden. De hoofdprijs van de verloting was een fiets en die werd ook op 18 november uitgereikt.

 

Eén van de acties die met het geld van de prijs werd bekostigd was een vertoning van de film ‘An inconvenient truth’ voor de wijkbewoners in het filmhuis in Arnhem.

2006-12-16-foyer-filmhuis-na-film-al-gore1