Een welvarend land als Nederland produceert veel afval: verpakkingen, oude meubels, auto’s, maar ook etensresten, p10100071oud papier, en ga zo maar door.

Met een ‘duurzame blik’ kun je op twee manieren naar afval kijken:

1. hoe voorkómen we afval, en

2. als het er eenmaal is, hoe kunnen we het afval hergebruiken.

In Sint Marten en Sonsbeekkwartier wordt, zoals overal, afval opgehaald.

Gescheiden inzamelen vergroot de mogelijkheden voor hergebruik. Dit bespaart grondstoffen en meestal ook energie. De Stichting heeft zich de afgelopen tijd hard gemaakt voor het gescheiden inzamelen van allerlei materialen. Om dit te stimuleren zijn er indertijd weddenschappen met de gemeente Arnhem afgesloten.

Te weten de weddenschap papier en glas en de weddenschap plastic en blik , beide erg succesvol. Lees hier meer over op de desbetreffende websites.