In december 2013 hebben we we afscheid genomen van Petra Lettink, Jeanne Bouten en Agnes Buczek.

Tijdens een gezellig en duurzaam diner in het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat dat uitstekend was verzorgd door Joop van Steenbergen en Annemarie van Bergen, werd tevens teruggeblikt op de afgelopen jaren.

Petra Lettink was vanaf het begin (1 april 2009) als betaalde projectleider aan onze stichting verbonden. Op 1 april 2012 is Petra met De Groene Transitie voor zichzelf begonnen en sindsdien hebben we haar tot het eind van het jaar ingehuurd voor dezelfde diensten als voorheen.

Jeanne Bouten is ca 2 jaar als winkelmedewerkster in De Groene Vos werkzaam geweest. Omdat aan de gedeeltelijke subsidiëring op 1 januari een eind kwam, hebben we afscheid van Jeanne moeten nemen.

Agnes Buczek heeft ca 2 jaar als vrijwilliger winkeldienst verricht. Zij is in december weer terug gegaan naar Polen.

Het bestuur heeft Petra, Jeanne en Agnes als dank voor hun inzet en het goede werk cadeaus aangeboden.