Wij spreken wel van het ‘HKA-terrein’ , dit is een gebied in de wijk waar voorheen de Hogeschool der kunsten stond. Dit terrein met deze gebouwen en de aangrenzende woningen worden door woningbouwcorporatie Portaal van een nieuwe inrichting voorzien. Er is nog niet besloten hoe het er precies uit gaat zien, maar bij zowel renovatie als bij nieuwbouw is duurzaamheid een aandachtspunt. De stichting Kom op voor een duurzame wijk zit in de klankbordgroep die Portaal adviseert en heeft in 2008 een schriftelijk advies uitgebracht.

 

Lees meer over de inhoud van het advies van de klankbordgroep HKA – terrein en zie ook de website over duurzame inrichting van het HKA-terrein.

 

In juni 2009  is door Portaal en Gemeente Arnhem besloten dat een aantal bouwvallige woningen aan de Nijhoffstraat en de Hommelseweg worden bestempeld als “kluswoningen”. De woningen aan het Jan Nuldehofje en het hofje aan de Nijhoffstraat worden door Portaal gerenoveerd. Stichting Kom op voor een Duurzame wijk en Onderhoudswinkel VOSZ gaan in september 2009 bekijken hoe zij kunnen ondersteunen bij duurzaam klussen en renovatie.

 

Afgesproken is dat Portaal een adviesbureau inschakelt om alle milieu- en duurzaamheidsaspecten van de planontwikkeling in kaart te brengen.

Wanneer er meer nieuws is over duurzame inrichting van het HKA-terrein, dan wordt dat op deze website gemeld.