Wanneer we over duurzaamheid praten, denken veel mensen in de eerste plaats aan het voorkomen van klimaatverandering.

Sinds de film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore wereldwijd werd vertoond, zijn er weinig mensen meer die nog twijfelen aan de vraag of de mens invloed heeft op het klimaat.

Mobiele telefoon aan oplader-op-zonnecellen

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van de zogenaamde broeikasgassen, en dat komt weer door het gebruik van brandstoffen zoals gas, benzine, olie en kolen. Elektriciteit wordt voor het grootste deel opgewekt door energiecentrales die ook deze brandstoffen  gebruiken.

Duurzaam energiegebruik  is daarom een heel belangrijk thema, met name voor de Stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’. Het gaat hierbij niet alleen om energiebesparing maar ook om stimuleren van gebruik van duurzame energie (groene stroom en gas, zonnecollectoren, zonneboilers)

In de wijk wordt op verschillende momenten aandacht aan duurzaam energiegebruik gegeven: jaarlijks wordt er een  warmetruiendag georganiseerd.

De wijk heeft in 2009 meegedaan met het het klimaatstraatfeest en maar liefst 21 straatfeesten gewonnen!

En er is een weddenschap contract gesloten met minister Cramer voor de actie ‘meer met minder’, die in mei 2011 is afgesloten met een prachtig resultaat: in totaal zijn 133 sprongen in het energielabel gemaakt!