Energiebeleid gemeente Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem heeft in april 2009 het Arnhems Klimaatprogramma 2008-2011 vastgesteld. In de nota is het klimaatbeleid van de gemeente verwoord. Bij de nota hoort een Projectenboek. Daarin worden concrete projecten uitgewerkt. De Stichting Kom op voor een duurzame wijk heeft in haar inspraakreactie gepleit voor 5 punten:

  1. Verruiming van de subsidiemogelijkheden van de gemeente,  in het kader van de actie Meer met minder. Dit betekent ook subsidie ná de eerste 50 deelnemers. En ook een doorloop van subsidiemogelijkheden ná 2009.
  2. Ruimschoots gebruik van duurzame energie bij de nieuwbouw op het HKA-terrein.
  3. Uitbreiding van het Servicecentrum Duurzame Ontwikkeling met het nieuw op te richten Klimaatservicepunt.
  4. Meer aandacht voor de scheiding van afvalstoffen, wat immers ook energiebesparing betekent.
  5. Lostrekken van het geharrewar rond het plaatsen van het zonnepaneel dat de Stichting heeft aangeboden aan het Binnenterrein bij Sint Marten, zodat het ook daadwerkelijk geïnstalleerd kan worden!

Meer informatie over energiebesparing:

www.hier.nu
www.bespaarjedeenergie.nl : doe de test
www.lage-energierekening.nl met www.energielastenverlager.nl : persoonlijk advies / quickscan
www.milieucentraal.nl : http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Energie%20en%20energie%20besparen