Bij De Groene Vos kun je kleine elektrische apparaten inleveren. De Groene Vos levert deze apparaten weer in bij Wecycle.

Wecycle is een organisatie die, in samenwerking met gemeenten, kringloopbedrijven, detailhandel, onderwijs, clubs & verenigingen en consumenten, elektrische apparaten en energiezuinige verlichting inzamelt en hergebruikt.

Producenten en importeurs hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verantwoord te laten inzamelen en hergebruiken. Wecycle garandeert daarbij als uitvoeringsorganisatie een hoog milieurendement en rapporteert over de resultaten aan de overheid. Ze doet daarnaast onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van elektrisch afval en naar bezit- en afdankgedrag van consumenten.

Wecycle verbindt zich elk jaar met een goed doel. Meer informatie: www.wecycle.nl