Oud papier en karton worden elke eerste maandag van de maand keurig huis-aan-huis opgehaald in Sint Marten-Sonsbeekkwartier. Hartstikke mooi, maar er zit toch nog veel te veel papier bij het restafval.

In 2010 is (inclusief de 3 wijkcontainers) zo’n 210 ton ingezameld. Dit oud papier en karton wordt voor 100% hergebruikt tot nieuw krantenpapier en karton. Dat spaart veel bomen en CO2-uitstoot.

Met een gemiddelde oud-papierprijs van € 50 per ton leverde dat de wijk ruim € 10.000 op. Daarvan worden duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in de wijk bekostigd. Bovendien verdienen 8 jongens (en meisje) uit de wijk met de inzameling een extra zakcentje.

Maar het is nog niet genoeg. Uit een sorteerproef van 8 ondergrondse wijkcontainers die in december 2011 in opdracht van de gemeente is verricht, blijkt dat maar liefst 17,6% van het restafval uit herbruikbaar papier en karton bestaat. Dat is 52,6 kg per inwoner per jaar! Nu zou dit een toevalstreffer geweest kunnen zijn, maar dat is niet erg waarschijnlijk. Want uit een proef in het voorjaar van 2008 bleek ook al dat er 20% herbruikbaar papier in het restafval van de wijk zat.

Dat is erg jammer, want daarmee gooien we als wijk ongeveer € 35.000 per jaar bij het vuil.

Reken maar mee.

Onze wijk telt 5524 inwoners. Dat betekent dat de wijk (5524 x 52,6 kg) 290.562 kg, dus 290 ton oud papier en karton, via het restafval in rook laat opgaan. In euro’s uitgedrukt is dat, met een weer stijgende oud-papierprijs van € 52 (290 x 52) per ton: ruim € 15.000 op jaarbasis.

Maar dan zijn we er nog niet. Die 290 ton papier moet ook nog verbrand worden in Coevorden! Dat kost de gemeente € 67 per ton, maar dat betalen we allemaal zelf via de jaarlijks stijgende afvalstoffenheffing. In totaal is dat (290 x 67) ruim € 20.000 per jaar.

Bij elkaar opgeteld (20.000 + 15.000) laten we per jaar in de wijk dus zo’n slordige € 35.000 aan de weg liggen!

Dat is onnodig, want het gaat voor 100% om herbruikbaar papier en karton. Dat kan simpel de eerste maandag van de maand aan de weg worden gezet of in één van de drie wijkcontainers worden gedeponeerd. Dit laatste levert de wijk overigens wat minder op, namelijk een vaste prijs van € 40 per ton.

De conclusie is dat we iedereen willen oproepen al het oud-papier gescheiden te houden! Goed voor het milieu, goed voor de wijk en goed voor de portemonnee!