De Stichting Kom op voor een duurzame wijk heeft meegedaan met het landelijke energiebesparingsprogramma Meer met minder.  Daarvoor tekende de Stichting op zaterdag 21 maart 2009 een  contract Meer met Minder met minister Cramer.minister-cramer-tekent-contract Daarmee was het project “Kom op bespaar energie én kosten” één van 50 projecten van het landelijke energiebesparingsprogramma. Op 1 mei 2011 is de weddenschap glansrijk afgesloten: maar liefst 58 bewoners hebben een energiebesparing van meer dan 30% bereikt!

Inwoners van Sint Marten-Sonsbeekkwartier konden meedoen door energiebesparende maatregelen aan hun woning uit te voeren.

De opdracht voor de Stichting was om tenminste 50 bewoners minimaal 30% energie te laten besparen. De bewoners tekenden daarvoor uiterlijk 31 maart 2009 een contract. Daarmee zou 3% van het totaal aantal woningen in de wijk voldoen aan de doelstelling van Meer met Minder.

 De bewoners die meededen kregen  een stimuleringspremie van het ministerie van VROM van 750 euro. En als de Stichting de weddenschap zou winnen kregen ze nog eens 300 euro. Vervolgens deed de Provincie Gelderland er voor de eerste 50 deelnemers nog € 750 bij en, als de weddenschap zou worden gewonnen, gaf ook de gemeente Arnhem nog eens € 300 per deelnemer. Een zeer aantrekkelijk bedrag dus van zeker € 1500 en maar liefst € 2100 per woning!

 

De Stichting  zelf zou bij het winnen van de weddenschap, een bedrag van 100 euro per deelnemende bewoner krijgen. Bij verlies zou zij een zonnepaneel aan de minister schenken, die dit ter beschikking stelt aan Wijkcentrum de Hommel. 

Daarnaast was er nóg meer geld te verdienen, via de landelijke regeling:

  • Tot 20% subsidie op HR++ glas,
  • Op isolerende maatregelen hoeft nog maar 6% BTW bestaald te worden in plaats van 19%,
  • Aanvraag van 75% subsidie op de het maatwerkadvies,
  • De mogelijkheid om een  goedkopere lening af te sluiten voor het uitvoeren van de maatregelen, doordat de overheid garantie geeft op de leningen.

 

 

spaarlampen

In 2008 sloten een aantal ministeries, waaronder het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, bouwbedrijven, energiebedrijven en woningcorporaties een convenant met elkaar, met als inzet om in het jaar 2020 minimaal 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen blijvend 30% minder energie gebruiken. Het convenant wordt uitgevoerd door de Stichting Meer met minder en deze Stichting heeft een website waar u meer informatie kunt vinden over de landelijke actie.

Lees hier meer over de eindevaluatie energieweddenschap. Uiteraard wordt het bedrag, dat de Stichting heeft gewonnen, ook weer aan duurzame projecten in de wijk besteed.

(foto minister Cramer door Klaske de Boer)