Sint Marten-Sonsbeekkwartier hoort bij de dichtst bebouwde wijken van Arnhem (behalve Sonsbeekkwartier-p1010020Noord). De wijk wordt aan de zuidkant begrensd door de spoorlijn Arnhem-Zutphen, aan de westzijde door de Apeldoornseweg en aan de oost- en noordzijde door de Hommelseweg en de Cattepoelseweg.
De wijk stamt uit de periode vanaf  ca 1880 tot ca 1920 .

Sint Marten en Sonsbeekkwartier zijn eigenlijk twee wijken die van zuid naar noord van karakter veranderen. Het zuidelijk deel (Sint Marten) is het oudste, het is een volkswijk waar de huizen dicht op elkaar zijn gebouwd. Rond het Graaf Ottoplein (Sonsbeekkwartier-Zuid) komt er al wat meer ruimte, terwijl het riant wonen is in de buurt van de Pontanuslaan (Sonsbeekkwartier-Noord). Sonsbeekkwartier-Noord is in 200p10100178 aangewezen als beschermd stadsgezicht vanwege zijn kenmerkende bouwstijl en groene karakter.

In Sint Marten beheert woningbouwcorporatie Portaal 500 woningen, terwijl in Sonsbeekkwartier-Noord twee kleine corporaties 132 woningen bezitten. De overige 2088 woningen zijn in particulier bezit.

In 2008 telde de wijk 5513 inwoners: 1513 in Sint Marten, 2919 in Sonsbeekkwartier-Zuid 1081 in Sonsbeekkwartier-Noord. In de wijk wonen in vergelijking tot de Arnhemse bevolking minder kinderen maar ook minder ouderen. Het aantal alleenstaanden (ruim 60%!) ligt ruim boven het p10100241Arnhemse gemiddelde. De relatief gunstige sociaal-economische gegevens van de wijken zijn enigszins versluierend doordat er sprake is van groepen bewoners die relatief welvarend zijn maar ook van groepen die kampen met een armoedeprobleem. Het milieubewustzijn van de wijk lijkt relatief groot.
Niet-westerse allochtonen maken 13% van de wijkbewoners uit. Het grootste deel daarvan is Turks van oorsprong en woont in Sint Marten.

De wijk is de laatste tijd een “gewilde” wijk geworden. De ligging is aantrekkelijk: vlakbij binnenstad, Sonsbeekpark en station. Daarnaast zijn sinds begin jaren negentig veel woningen opgeknapt. Veel mensen wonenpassavantlaan er zeer naar hun zin. Maar er is ook doorstroming, vooral mensen met jonge kinderen en ouderen vertrekken nogal eens naar elders.

Buiten de woonfunctie zijn er maatschappelijke voorzieningen (drie basisscholen, een ROC en sociaal-culturele voorzieningen). Daarnaast zijn er wat winkels en horeca (met name aan het Graaf Ottoplein en Hommelseweg) en is er beperkte bedrijvigheid (dienstverlening, handel, ambacht, kunstenaars). Toch zijn in de hele wijk nog zo’n 280 bedrijven gevestigd, voor een groot deel zelfstandigen zonder personeel.hondenuitlaatplaats

De wijk heeft ook een eigen website.