Het Arnhemse afval wordt grotendeels verbrand. Verbranding is geldverslindend, milieubelastend en grondstofvernietigend.  Beter is in te zetten op hergebruik en recycling. Lees het opinieartikel van Jan Schreur in de Gelderlander van zaterdag 7 april 2012. Het artikel is bedoeld als input voor het nieuwe gemeentelijke afvalplan.

De Arnhemse gemeenteraad is bezig een nieuw afvalplan te maken. Een mooi moment om het roer drastisch om te gooien richting hergebruik, recycling en preventie.

We kennen de bult van Putman in Westervoort nog als een pijnlijk overblijfsel van het afvalbeleid tot 1990. Tot dat jaar werd daar huisvuil gestort met als gevolg dat grond en grondwater nu nog ernstig zijn verontreinigd en een sanering nog op zich laat wachten.
Daarna is het afval ruim twee decennia verbrand, eerst in Duiven en sinds enkele jaren in Coevorden. Afgezet tegen betere alternatieven is verbranden duur, vernietigt kostbare grondstoffen en zorgt voor een forse CO2-uitstoot.

Nu geldt landelijk al sinds 1979 de Ladder van Lansink, genoemd naar de Gelderse politicus en voormalig Tweede Kamerlid Ad Lansink. Deze ladder geeft een voorkeursvolgorde aan hoe je afval het best kunt verwerken. De bovenste trede (preventie, voorkomen dat afval ontstaat) geeft de meest milieuvriendelijke manier van afvalverwerking aan, de onderste (storten) de meest milieubelastende. Het wordt tijd om nu ook de tweede trede (verbranden) te verlaten en het hoger op te zoeken: recycling, hergebruik en preventie (respectievelijk de derde, vierde en vijfde trede).

Het Arnhemse afvalbeleid is naar de maatstaven van 2012 achterhaald, geldverslindend en milieubelastend. Op basis van gegevens die de gemeente zelf in de Afvalwijzer 2011-2012 heeft aangeleverd, kan worden gesteld dat in Arnhem jaarlijks meer dan 200 kg per persoon herbruikbaar of recyclebaar afval in de verbrandingsoven verdwijnt. Arnhem laat zo jaarlijks € 5,5 miljoen onnodig in rook opgaan, een optelsom van verbrandingskosten en gederfde opbrengsten van gft, plastic, papier, glas en textiel. Wij betalen als burgers hier jaarlijks zo’n € 37,50 per persoon aan mee via de afvalstoffenheffing. Eigenlijk wonderbaarlijk dat hierover nog geen volksopstand is uitgebroken.

Met afvalverbranding worden grondstoffen vernietigd die steeds schaarser en dus kostbaarder worden en de vermijdbare CO2-uitstoot is enorm. Uit een DHV-rapport (2011) blijkt dat landelijk 20% van de CO2- doelstellingen tot 2020 kunnen worden bereikt als al het papier, glas, plastic en textiel uit het restafval wordt gehaald.
Arnhem kan met 100% scheiding en hergebruik/recycling van deze fracties jaarlijks zo’n 41.000 ton CO2 besparen. Dat is gelijk aan 24 miljoen m3 gasverbruik! Daarmee kunnen 15.000 woningen een jaar lang van aardgas worden voorzien. Dat is ongeveer de helft van het jaarlijkse gasverbruik in Arnhem-Zuid.
Afvalscheiding biedt dus winst aan vele kanten: klimaat, grondstoffenbesparing en op termijn ook zeker geld!

Het wordt hoog tijd om een koersomslag te maken en een cultuuromslag in te zetten. Het principe van het ‘omgekeerd inzamelen’, zoals beschreven in het plan “De vervuiler betaalt’ van SITA en variant B van het gemeentelijke conceptplan, biedt daarvoor een prima basis.
Denken in nuttige grondstoffen in plaats van in vies afval. Kiezen voor een modern, op de toekomst gericht grondstoffenbeleid met zo weinig mogelijk restafval.

Faciliteer scheidingsgedrag, ontmoedig gedrag om alles op een hoop te gooien. Beloon de mensen die afval scheiden, laat wie dat niet doet betalen. Investeer in goede inzamelvoorzieningen die afvalscheiding mogelijk maken.

Om deze koerswending gestalte te geven is goede, voortdurende en positieve communicatie van groot belang. Betrek burgers,organisaties en het onderwijs bij deze nieuwe koers, onder meer door het organiseren van wijkcampagnes. Maak van afval scheiden een sport waar wij Nederlanders zo goed in zijn. Laat Arnhem koploper ‘klimmen op de Ladder van Lansink’ worden in plaats van de achterblijver die het nu is.

Jan Schreur,
voorzitter Stichting Kom op voor een duurzame wijk/De Groene Vos
7 april 2012

Wilt u uitgebreide informatie omtrent de visie van de Stichting kom op voor een duurzame wijk,  klik dan op: Afval scheiden, gewoon doen!

lees meer.....