‘Afvalscheiden, gewoon doen’ is het motto van de afvalwijzer, die je kunt downloaden via Gemeente Arnhem.

Voor de meesten is het al de gewoonste zaak van de wereld om groente-, fruit- en tuinafval, glas, papier, grofvuil en gebruikte kleding in aparte containers te doen, of apart aan de straat te zetten. Alweer een tijd hoort daar nu ook plastic bij en we weten ook dat batterijen niet in de vuilniszak thuishoren.

Wat Frituurolieminder bekend is dat nog veel meer materialen gescheiden kunnen worden aangeleverd.  Zo kunnen elektrische apparaten worden teruggebracht naar de winkels die deze apparaten verkopen. Kleine elektrische apparaten kunt u ook afgeven bij winkels die aangesloten  zijn bij Wecycle (o.a. De Groene Vos).

Niet gebruikte medicijnen horen weer terug te worden gebracht naar de apotheek.

 

Wist u dat u bij De Groene Vos ook terecht kunt voor :

1. Inzamelzakken voor Plastic:

Plastic wordt  éénmaal per maand huis aan huis opgehaald; op een dinsdag om de drie weken kan het plastic in speciale zakken aan de straat worden gezet. Wie geen of onvoldoende inzamelzakken heeft ontvangen, kan deze gratis komen afhalen.  In de zakken mag alleen plastic (dus géén blik) worden gedaan.  Welke soorten plastic wel en niet in de verzamelzakken mogen vindt u op de lijst ‘wat mag wel en niet bij het plastic afval’ of op de website van plastic heroes.

 

2. Kapotte spaarlampen:

Spaarlampen bevatten kleine hoeveelheden zeer giftig kwik en horen dus bij het klein chemisch afval. Eigenlijk moeten die dus worden afgeleverd worden bij het afvalbrengstation aan de Beijerinckweg. Maar wie gaat er met een spaarlamp onder de snelbinder van de fiets naar de Beijerinckweg?! U kunt de kapotte spaarlampen ook bij ons afgeven. Net zo gemakkelijk, zorgen wij dat ze bij het afvalstation terecht komen.

 

3. Gebruikte frituurolie en frituurvet:

Frituurolie en –vet kan al gauw verstoppingen in het riool veroorzaken. En het is gewoon zonde om dit bij het restval te gooien, want frituurolie en -vet kan uitstekend hergebruikt worden om er biobrandstoffen van te maken.  Er staat een gele verzamelcontainer van Beneluxvet buiten aan de Hommelseweg 41. Gedurende de openingstijden van de winkel kunt u frituurolie en -vet in gesloten (liefst originele) plastic verpakking in deze container deponeren. Beneluxvet kan frituurolie in glazen flessen namelijk niet verwerken.

 

Afvalbrengstation

Alle afval kan overigens ook naar het afvalbrengstation van de SITA worden gebracht., aan de Beyerinckweg 9a in Arnhem. Zie ook de website van de Sita.

Zie voor meer informatie ook de afvalscheidingswijzer.

Kortom, het wordt steeds gemakkelijker om veel soorten afval gescheiden aan te bieden en te recyclen tot nieuwe producten. Goed voor het milieu en het bespaart schaarse grondstoffen!

lees meer.....