Sla, appels en peren uit de eigen wijk: milieuvriendelijk én lekker!

De werkgroep Stadslandbouw in Sint Marten – Sonsbeekkwartier gaat op zoek naar plekken in de wijk waar eetbaar fruit en groente kunnen worden gekweekt. Dat kunnen kleine plekken zijn, zoals bij wijze van spreken naast de voordeur of grotere plekken zoals het Hommelveldje. Inmiddels is de eerste schop de grond ingegaan! Kijk hier voor een fotoverslag van de eerste werkzaamheden in maart 2013.

Voedselproductie in een stedelijke omgeving is een trend die in de VS en Engeland, maar ook in Nederland is wortel heeft geschoten, bijvoorbeeld in Rotterdam.

Eetbaar groen verhoogt niet alleen de leefbaarheid in de wijk, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie.

Een voorwaarde voor eetbaar groen op een bepaalde plek is dat er voldoende draagvlak is bij omwonenden. Het werkterrein is voorlopig beperkt tot de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier.

Er wordt samengewerkt met gemeente, Portaal, Kweekland, enz.

De werkgroep functioneert onder de vlag van Stichting Kom op voor een duurzame wijk en wordt gecoördineerd door Jan Schreur. Wie geïnteresseerd is om mee te doen of wie vragen of ideeën heeft, wordt verzocht contact op te nemen via het e-mailadres info@duurzamewijk.nl of via tel.nr. 026-3514494.

 

lees meer.....